Close

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website https://www.swimupkamers.nl.

 

Informatie op deze website

We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie. 

 

Copyright
Gebruik van de informatie, content en beelden op deze website maken inbreuk op de intellectuele rechten. Het logo is eigendom van Swimupkamers.nl en het gebruik hiervan is uitdrukkelijk verboden.

 

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

 

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.  

 

Swimupkamers.nl verwijst alleen door naar websites van derden en fungeert in geen geval tussenpersoon of bemiddelende partij. Swimupkamers.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gemaakte boekingen bij derde partijen, bijvoorbeeld in het geval van foutieve boekingsgegevens, wijzigingen, herroepingen, annuleringen of faillisementen.

 

Reclame en Sponsoring

Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van sponsoring, affiliate marketing en reclame voor derden. Voor deze content maken we kans op een vergoeding (affiliate links).

 

Notice and take down

Treft u onrechtmatige content op onze website aan, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. U kunt een
melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens:

–         URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen

–         Korte omschrijving van de onrechtmatige content

–         Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een
intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is

–         Uw naam en contactgegevens

 

Indien de content evident onrechtmatig is zullen wij deze binnen 48 uur na uw melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en u daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk nemen wij contact met u op voor meer informatie. 

 

Wijzigingen

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Contact

Deze website is van Ik Zoek Jouw Vakantie, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69044538.

Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@swimupkamers.nl.